ປັບປຸງລ່າສຸດ 17/08/2022

collection: flowerfield

flowerfield วาดด้วยสีอะคริลิกและด้วยสีน้ำมัน ตอนวาดอยากได้อารมณ์แบบวันอากาศดีๆ ฟ้าใสมีเมฆนุ่มๆ ไม่มีแดด มีดอกไม้หลายสี แต่รวมๆ ดูสบายตา อยากให้เห็นแล้วรู้สึกอารมณ์ดี (สินค้าที่เป็นลายนี้หมดไวมาก! )